Latest News

FCRA Regn. No. 010220252,
Approval U/S 80G (5) (VI) of I.T Act,
PAN No. AAAAB5882A

FCRA Regn. No. 010220252,
Approval U/S 80G (5) (VI) of I.T Act,
PAN No. AAAAB5882A

మహాత్ములు మానవ జాతికి లభించడం మిక్కిలి అరుదు

మహాత్ములు మానవ జాతికి లభించడం మిక్కిలి అరుదు

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
హైదరాబాద్, బంజారా హిల్స్ లోని భగవద్గీతా ఫౌండేషన్ కార్యాలయం లో సంస్థ వ్యవస్థాపకులు, గాయకులు శ్రీ ఎల్ వి గంగాధర శాస్త్రి – సంగీత భరిత సంపూర్ణ ఆంగ్ల భగవద్గీత ఎడిటింగ్ కార్యక్రమం లో ఉన్నారు. ఆ సమయం లో ఓ జంట – తమ ఐదేళ్ల పిల్లవాడితో ఫౌండేషన్ కార్యాలయం లోకి అడుగు పెట్టారు. ఒక చోట కుదురుగా కూర్చోవడంకూడా తెలియని ఆ పిల్ల వాడి పేరు అచ్యుత్ ! కృష్ణ పరమాత్ముడి పేరే.. !
విచిత్రం ఏమిటంటే – వీడికి మాట్లాడడం ఇంకా పూర్తి గా రాకపోయినా ( ఈ విషయమై ఈ పిల్లవాడి తల్లి తండ్రులు శైలజ, కామేశ్వర రావులు అనేక మంది డాక్టర్లను సంప్రదించామని ఆవేదనతో చెప్పారు ) భగవద్గీత లోని 700 శ్లోకాలూ కంఠతా పట్టేసాడు. దీనిని పరమాత్మ అనుగ్రహం, పూర్వ జన్మ వాసన అనక ఇంకేమి అనగలం ? ఈ పిల్లవాడి వృత్తాంతం పునర్జన్మ ను ధ్రువీకరించడం లేదూ..! పైగా ఈ భగవద్గీత ను తల్లి తండ్రులు నేర్పించలేదట. వాడంతట వాడే యూట్యూబ్ వీడియోలు చూసి నేర్చుకున్నాడట.. ఇది ఇంకా అద్భుతం. ఆ రోజు పనులన్నీ ఆపేసి.. ఈ అచ్యుతుడి తోనే ఆనందం గా గడిపేశారు గంగాధర శాస్త్రి… ఏ శ్లోకం అడిగినా అత్యద్భుతమైన, పరిణతితో కూడిన, స్పష్టమైన ఉచ్చారణతో ఆ పిల్ల వాడు శ్లోకాలను చెప్పడం చూసి ఆశ్చర్యపోయారు గంగాధర శాస్త్రి… భగవద్గీతను ఏ వయస్సు పిల్లలకు నేర్పించాలి అని చాలామంది అడిగే ప్రశ్నకు ఈ పిల్లవాడే ఉదాహరణ అని, యంయం వాపి స్మరన్ భావం త్యజత్యంతే కలేబరం I తం తమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావ భావితః II (8-6) అని గీతాచార్యుడు చెప్పినట్టు – ‘అంత్య కాలం లో మనుజుడు ఏ ఏ భావాలను స్మరిస్తూ దేహత్యాగం చేస్తాడో మరు జన్మలో అతడు ఆయా భావాలనే పొందుతాడు.’ అనడానికి ఈ పిల్లవాడే ఒక ఉదాహరణ అని గంగాధర శాస్త్రి అన్నారు. ఈ పిల్ల వాడు భవిష్యత్తులో ‘గీతాచార్యుడు’ గా లోకానికి మార్గదర్శి కాగలడని ఆశీర్వదించారు. మనం పోయేటప్పుడు – లౌకికం గా సంపాదించిందంతా ఇక్కడే వదిలేసి పోతామని .. జీవుడు ఒక దేహం విడిచి మరొక దేహం పొందేటప్పుడు తన వెంట ఇంద్రియాలు, మనస్సు తీసుకు వెళతాడని, మనం చేసే కర్మల ఫలితం ఇంద్రియాలకు, మనస్సుకు అంటుకుని ఉంటుందని … ఈ కర్మలే జీవుల ఉత్తమ, అధమ జన్మలను నిర్ణయిస్తాయని గంగాధర శాస్త్రి అన్నారు. అందుకే మంచి పనులు, మంచి ఆలోచనలు చేయాలనీ, స్వార్ధ రహిత సమాజం కోసం ప్రతి ఒక్కరూ కృషిచేయాలని, మతాలకు అతీతమైన భగవద్గీతను ప్రతి ఒక్కరూ పఠించి, ఆచరించాలని పిలుపునిచ్చారు.
 

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Most Popular

‘ఏ పని చేసినా – ధర్మబద్ధం గా

‘హనుమంతుడా! నా కథలు లోకములో ప్రచారములో ఉన్నంతవరకూ

“భగవద్గీత వైరాగ్య గ్రంథం కాదు. రిటైర్మెంటు గ్రంథమూ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *