తాను పుట్టిన ఊరు ఎలాంటి సమస్యలనూ ఎదుర్కొనరాదని - తన మాతృ భూమి సేవే పరమాత్ముని సేవగా భావించి, తన యావదాస్తిని తన స్వగ్రామమైన ప్రాతళ్ల మెరక అభివృద్ధి కి కేటాయించి, ఈ దేశం లోనే ఒక ఆదర్శవంతమైన గ్రామం గా తీర్చిదిద్దిన మహనీయుడు, నిజమైన దేశభక్తుడు శ్రీ వేగిరాజు శివవర్మ ! ఇటీవల తన కుమార్తె చి|| సంజన వివాహ వేడుకలకు భగవద్గీతా ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకులు శ్రీ ఎల్ వి గంగాధర శాస్త్రి ని ఆహ్వానించగా - దంపతులు చి|| అవినాష్, చి|| ల|| సౌ|| సంజన లకు - భగవద్గీత గ్రంధాన్ని అందజేసి ఆశీస్సులందించారు. ఈ సందర్భం గా కొన్ని చిత్రాలు ఇక్కడ..
.