భగవద్గీత లోని ఒక్కో అధ్యాయం సారాంశాన్ని ఒక్కో పాట గా రచించి, దానిని ఒక్కో రాగం లో స్వరపరచి, గానం చేసి, రికార్డు చేసి సీడి లుగా తయారుచేసి విడుదల చేసిన విశిష్టమైన కార్యక్రమం కాకినాడ లోని సూర్యకళామందిరం లో అత్యంత వైభవం గా జరిగింది. రచయిత్రి, గాయని, స్వరకర్త శ్రీమతి ముసునూరి అన్నపూర్ణ, శ్రీ ముసునూరి రవికుమార్, ముసునూరి రామవర్ధన్ లు ఈ 18 గేయాల ప్రాజెక్ట్ ను వెలువరించారు. అక్టోబర్ 20 వ తేదీన జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ప్రణవ ఆశ్రమం అధిపతి శ్రీ శ్రీ శ్రీ స్థైర్యానంద స్వామి ఆసీహ్పూర్వక అభినందనలు అందించారు. ప్రసిద్ధ గాయకులు, భగవద్గీతా ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకులు శ్రీ ఎల్ వి గంగాధర శాస్త్రి ప్రధాన వక్తగా - భగవద్గీత పట్ల ప్రాధమిక అవగాహన కలిగించే దిశగా, ఆకట్టుకునే రీతిలో గాన ప్రసంగం చేశారు.