ఖమ్మం లో జరగబోవు 42 వ శరన్నవరాత్రోత్సవం లో భాగంగా 13-10-2018 శనివారం నాడు .... భగవద్గీత ఫౌండేషన్ వ్యవస్తాపక అధ్యక్షులు శ్రీ ఎల్ వి గంగాధర శాస్త్రి గారిచే గీతా గాన ప్రవచనం.

వివరాలకు క్లిక్ చేయండి..

Click Here For More Videos

Bhagavadgita Foundation soulfully congratulates India's 14th President Sri. Ramnath Kovind.Packs Available

Bhagavadgita Promo